Danh mục chính
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ

Giới Thiệu --> Phòng Tổ chức Hành chính

 

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

          1. Trưởng phòng: ông Phan Đinh Duy Trường

- Sinh năm: 03/7/1975

- Trình độ chuyên môn: Bs.CKI Y tế công cộng

          2. Phó phòng: bà Nguyễn Thị Hường

- Sinh năm: 02/01/1969

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

          * Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính: giúp Ban giám hiệu trong công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, đối ngoại; trong việc tổ chức quản lý CBVC. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, mua sắm vật tư trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường và các hoạt động sản xuất, dịch vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ ….

 
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, PHƯỜNG THANH SƠN, TP.PR-TC, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 068.3920167

Designed by  Ninh Thuan Software