HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
Bảng điểm học phần các môn học lại lớp Y sĩ 2AB
BẲNG ĐIỂM HỌC PHẦN    
LẦN 1    
                     
Lớp: Y sỹ 2 B
Học phần: Vi sinh
                     
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
 
thường trung  
xuyên Định kỳ bình  
1 Lê Thị Bỉm 10 9,3   9,5 5,8 7,3    
                     
Tổng cộng:  1 học sinh                  
                     
BẲNG ĐIỂM HỌC PHẦN    
LẦN 1    
                     
Lớp: Y sỹ 2 B
Học phần: Điều dưỡng cơ bản
                     
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
 
thường trung  
xuyên Định kỳ bình  
1 Hán Thị Anh Thuy 6,8 6,7   6,7 6 6,3    
                     
Tổng cộng: 1  học sinh                  
                     
       
               
     
 
             
BẲNG ĐIỂM HỌC PHẦN    
LẦN 1    
                     
Lớp: Y sỹ 2 B
Học phần: Anh văn
                     
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
 
thường trung  
xuyên Định kỳ bình  
1 Nguyễn Thị Thúy Liễu 7 7 5 6,2 4,5 5,2    
2 Nguyễn Thị Thu Mai 8 7 7 7,2 3,5 5,0    
3 Lê Thị Thu Thanh 7 6 6 6,2 4 4,9 Thi lại  
4 Đạo Thị Mỹ Uyên 7 6 5 5,8 4,5 5,0    
                     
Tổng cộng: 4 học sinh                  
                     
         
                     
BẲNG ĐIỂM HỌC PHẦN    
LẦN 1    
                     
Lớp: Y sỹ 2 B
Học phần: Giải phẫu - sinh lý
                     
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
 
thường trung  
xuyên Định kỳ bình  
1 Nguyễn Thị Hồng 5 5,5 6 5,6 3,2 4,2 Thi lại  
2 Đặng Thị Minh Hiếu 5 5 6 5,4 5,8 5,6    
3 Bá Thị Hải Yến 5 5,5 6,5 5,8 2,4 3,8 Thi lại  
4 Quảng Thị Mỹ Linh 6 5 5,5 5,4 4,6 4,9 Thi lại  
5 Dương Thị Minh Thu 5 5,5 5,5 5,4 3,2 4,1 Thi lại  
                     
Tổng cộng: 5 học sinh                  
                     
         
                     
                     
BẲNG ĐIỂM HỌC PHẦN    
LẦN 1    
                     
Lớp: Y sỹ 2 B
Học phần: Thể dục
                     
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
 
thường trung  
xuyên Định kỳ bình  
1 Nguyễn Thị Thu Mai 6 9   8,0 7 7,4    
                     
Tổng cộng: học sinh                  
                     
         
Số lượt đọc: 10029 - Ngày cập nhật: 19/02/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123456
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software