HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÂM SÀNG HỌC KỲ II - NĂM THỨ HAI Lớp: Y sỹ 2 B Học phần: Lâm Sàng Ngoại 2

 

TT Họ Tên Điểm Điểm
Định kỳ
Điểm Điểm thi Điểm HP Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Trần Quỳnh  Anh 4.5 4.0   4.2 6.7   5.7    
2 Lê Thị  Bỉm 5.0 3.8   4.2 4.7   4.5   Thi lần 2
3 Trần Thị Mỹ Chi 7.0 7.3   7.2 7.7   7.5    
4 Dương Thị Ngọc Diệp 6.0 3.8   4.5 4.7   4.6   Thi lần 2
5 Lê Thị Vĩnh  Giác 6.0 5.3   5.5 5.0   5.2    
6 Nguyễn Thị Hạnh 5.5 6.0   5.8 5.3   5.5    
7 Lâm Thị Thanh Hảo 5.5 5.8   5.7 7.7   6.9    
8 Trần Thị Thu Hiền 5.0 4.8   4.9 6.3   5.7    
9 Nguyễn Thị Trúc Hiền 6.0 3.8   4.5 6.0   5.4    
10 Nguyễn Đình  Hiếu 7.0 5.8   6.2 9.0   7.9    
11 Đặng Thị Minh Hiếu 6.0 3.0   4.0 8.0   6.4    
12 Trương Thị Hoàng 6.0 5.0   5.3 5.0   5.1    
13 Trần Thị Phụng  Hoàng 6.0 3.8   4.5 4.0   4.2   Thi lần 2
14 Miễu Thị Xuân Huệ 6.0 3.8   4.5 7.3   6.2    
15 Lai Thị Kim  Hương 5.5 4.3   4.7 6.0   5.5    
16 Huỳnh Thị Diễm Hương 5.0 3.8   4.2 4.3   4.3   Thi lần 2
17 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 6.0 5.0   5.3 5.3   5.3    
18 Lai Văn Khoa 6.0 5.3   5.5 5.3   5.4    
19 Trần Thị Thùy Khoan 5.0 4.3   4.5 7.0   6.0    
20 Nguyễn Thị  Lệ 6.0 3.0   4.0 7.2   5.9    
21 Nguyễn Thị Kiều Liên 5.5 4.3   4.7 6.0   5.5    
22 Quảng Thị Mỹ  Linh 5.5 3.5   4.2 4.3   4.2   Thi lần 2
23 Nguyễn Huệ  Linh 6.0 5.3   5.5 7.6   6.8    
24 Nguyễn Hồ Hoài Linh 6.0 4.5   5.0 7.7   6.6    
25 Hồ Ngọc Loan 6.0 5.8   5.9 8.0   7.1    
26 Nguyễn Trần Minh Luân 6.0 5.0   5.3 6.6   6.1    
27 Phạm Huỳnh Luân 5.0 4.0   4.3 6.0   5.3    
28 Nguyễn Thị Mai 7.0 6.0   6.3 8.0   7.3    
29 Nguyễn Thị Thu Mai 6.0 5.0   5.3 7.6   6.7    
30 Dương Thị Xa Mi 6.0 6.0   6.0 9.0   7.8    
31 Nguyễn Văn  Nam 5.0 5.0   5.0 7.3   6.4    
32 Trần Thị Thơm Ngoan 6.0 6.0   6.0 9.0   7.8    
33 Huỳnh Thị Bích  Ngọc 6.0 6.8   6.5 5.0   5.6    
34 Phạm Thị Hoàng Ngọc 6.0 5.0   5.3 7.0   6.3    
35 Lê Thị Phương  Nhi 5.5 5.0   5.2 7.0   6.3    
36 Nguyễn Thị Ngọc Phương 5.5 4.0   4.5 7.0   6.0    
37 Đỗ Thị Bích Phượng 6.0 4.0   4.7 4.7   4.7   Thi lần 2
38 Dương Tuyết Sương 5.0 5.3   5.2 7.7   6.7    
39 Hồ Quốc  Thắng 6.0 4.5   5.0 7.3   6.4    
40 Phan Thị Như Thơ 5.0 4.3   4.5 7.5   6.3    
41 Lương Khang Vi Thoại 6.0 5.5   5.7 4.7   5.1    
42 Dương Thị Minh Thu 5.5 4.0   4.5 3.7   4.0   Thi lần 2
43 Trịnh Thị Minh  Thư 6.5 4.5   5.2 6.7   6.1    
44 Hán Ngọc Anh Thuy 6.0 4.0   4.7 6.0   5.5    
45 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5.5 3.8   4.4 5.3   4.9   Thi lần 2
46 Đinh Thị Thu Trâm 5.0 5.0   5.0 7.0   6.2    
47 Lục Ngô Huyền Trân 4.5 3.8   4.0 7.2   5.9    
48 Nguyễn Thị Thùy  Trang 6.0 5.3   5.5 4.7   5.0    
49 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 6.0 4.3   4.9 6.0   5.5    
50 Phạm Quốc  Tuấn 5.5 6.0   5.8 5.0   5.3    
51 Nguyễn Quốc  Tuấn 6.0 4.3   4.9 4.0   4.3   Thi lần 2
52 Nguyễn Văn Thanh Tùng 7.0 4.5   5.3 8.8   7.4    
53 Trần Thị Bích Vân 5.5 3.8   4.4 3.3   3.7   Thi lần 2
54 Nguyễn Thị Tường Vân 6.5 5.5   5.8 7.0   6.5    
55 Phan Gia Văn 7.0 6.0   6.3 7.0   6.7    
56 Thành Lê  Văn 5.5 3.8   4.4 3.0   3.5   Thi lần 2
57 Lê Thị Minh Vàng 6.5 5.8   6.0 6.0   6.0    
58 Võ Thị Trúc Vi 6.0 4.0   4.7 7.0   6.1    
59 Trương Thị Thúy Vy 6.5 6.5   6.5 4.0   5.0    
Số lượt đọc: 806 - Ngày cập nhật: 14/07/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234567
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software