HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÂM SÀNG HỌC KỲ II - NĂM THỨ HAI Lớp: Y sỹ 2 B Học phần: Lâm Sàng Sản 2

 

TT Họ Tên Điểm Điểm
Định kỳ
Điểm Điểm thi Điểm HP Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Trần Quỳnh  Anh 4 5   4.7 3.0   3.7   Thi lần 2
2 Lê Thị  Bỉm 5 5   5.0 2.0   3.2   Thi lần 2
3 Trần Thị Mỹ Chi 5 7   6.3 5.0   5.5    
4 Dương Thị Ngọc Diệp 7 5   5.7 4.0   4.7   Thi lần 2
5 Lê Thị Vĩnh  Giác 7 3   4.3 4.5   4.4   Thi lần 2
6 Nguyễn Thị Hạnh 7 7   7.0 2.0   4.0   Thi lần 2
7 Lâm Thị Thanh Hảo 7 8   7.7 5.5   6.4    
8 Trần Thị Thu Hiền 6 7   6.7 2.0   3.9   Thi lần 2
9 Nguyễn Thị Trúc Hiền 6 7   6.7 2.0   3.9   Thi lần 2
10 Nguyễn Đình  Hiếu 6 6   6.0 5.0   5.4    
11 Đặng Thị Minh Hiếu 7 4   5.0 5.0   5.0    
12 Trương Thị Hoàng 7 3   4.3 5.5   5.0    
13 Trần Thị Phụng  Hoàng 7 3   4.3 6.0   5.3    
14 Miễu Thị Xuân Huệ 7 5   5.7 5.0   5.3    
15 Lai Thị Kim  Hương 7 6   6.3 5.0   5.5    
16 Huỳnh Thị Diễm Hương 3 4   3.7 2.0   2.7   Thi lần 2
17 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 6 6   6.0 5.0   5.4    
18 Lai Văn Khoa 7 3   4.3 4.0   4.1   Thi lần 2
19 Trần Thị Thùy Khoan 7 7   7.0 5.0   5.8    
20 Nguyễn Thị  Lệ 6 7   6.7 3.5   4.8   Thi lần 2
21 Nguyễn Thị Kiều Liên 7 6   6.3 5.0   5.5    
22 Quảng Thị Mỹ  Linh 6 5   5.3 3.5   4.2   Thi lần 2
23 Nguyễn Huệ  Linh 6 2   3.3 5.0   4.3   Thi lần 2
24 Nguyễn Hồ Hoài Linh 6 5   5.3 3.0   3.9   Thi lần 2
25 Hồ Ngọc Loan 6 7   6.7 5.5   6.0    
26 Nguyễn Trần Minh Luân 7 6   6.3 5.0   5.5    
27 Phạm Huỳnh Luân 5 6   5.7 4.5   5.0    
28 Nguyễn Thị Mai 8 6   6.7 7.0   6.9    
29 Nguyễn Thị Thu Mai 7 3   4.3 4.5   4.4   Thi lần 2
30 Dương Thị Xa Mi 7 6   6.3 4.0   4.9   Thi lần 2
31 Nguyễn Văn  Nam 6 6   6.0 5.0   5.4    
32 Trần Thị Thơm Ngoan 7 2   3.7 5.0   4.5   Thi lần 2
33 Huỳnh Thị Bích  Ngọc 6 7   6.7 5.0   5.7    
34 Phạm Thị Hoàng Ngọc 7 7   7.0 5.0   5.8    
35 Lê Thị Phương  Nhi 6 5   5.3 3.0   3.9   Thi lần 2
36 Nguyễn Thị Ngọc Phương 6 6   6.0 2.0   3.6   Thi lần 2
37 Đỗ Thị Bích Phượng 6 6   6.0 5.5   5.7    
38 Dương Tuyết Sương 6 6   6.0 4.5   5.1    
39 Hồ Quốc  Thắng 5 7   6.3 4.5   5.2    
40 Phan Thị Như Thơ 7 6   6.3 6.5   6.4    
41 Lương Khang Vi Thoại 6 5   5.3 3.5   4.2   Thi lần 2
42 Dương Thị Minh Thu 5 4   4.3 5.0   4.7   Thi lần 2
43 Trịnh Thị Minh  Thư 7 3   4.3 5.5   5.0    
44 Hán Ngọc Anh Thuy 7 7   7.0 5.0   5.8    
45 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7 6   6.3 5.5   5.8    
46 Đinh Thị Thu Trâm 6 5   5.3 4.5   4.8   Thi lần 2
47 Lục Ngô Huyền Trân 6 2   3.3 6.5   5.2    
48 Nguyễn Thị Thùy  Trang 7 3   4.3 5.0   4.7   Thi lần 2
49 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 6 8   7.3 4.5   5.6    
50 Phạm Quốc  Tuấn 6 7   6.7 3.5   4.8   Thi lần 2
51 Nguyễn Quốc  Tuấn 5 3   3.7 4.5   4.2   Thi lần 2
52 Nguyễn Văn Thanh Tùng 7 7   7.0 5.5   6.1    
53 Trần Thị Bích Vân 6 5   5.3 4.0   4.5   Thi lần 2
54 Nguyễn Thị Tường Vân 7 6   6.3 5.5   5.8    
55 Phan Gia Văn 8 7   7.3 6.0   6.5    
56 Thành Lê  Văn 6 6   6.0 5.0   5.4    
57 Lê Thị Minh Vàng 7 7   7.0 4.5   5.5    
58 Võ Thị Trúc Vi 6 7   6.7 5.0   5.7    
59 Trương Thị Thúy Vy 6 7   6.7 5.0   5.7    
Số lượt đọc: 976 - Ngày cập nhật: 14/07/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234567
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software