HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: Y TẾ CỘNG ĐỒNG
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Nguyễn Trần Minh Luân 7 5   5,7 5,8   5,7    
2 Phạm Huỳnh Luân 7 5   5,7 5,1   5,3    
3 Huỳnh Thị Kiều My 5 5   5,0 4   4,4   Thi lần 2
4 Lê Thị Phương Nhi 7 6   6,3 4,9   5,5    
5 Nguyễn Quốc Tuấn 5 5   5,0 3,3   4,0   Thi lần 2

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: SỨC KHỎE TRẺ EM
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Chamalea Thị Diễm 0 6 3 3,6 4,9   4,4   Thi lần 2
2 Nguyễn Thị Trúc Hiền 0 5,5 3 3,4 4,5   4,1   Thi lần 2
3 Nguyễn Thị Kiều Liên 8 5,5 4 5,4 4,5   4,9   Thi lần 2
4 Phạm Huỳnh Luân 4 4 2,5 3,4 3,6   3,5   Thi lần 2
5 Lê Thị Thu Thanh 0 5,5 4 3,8 6,1   5,2    
6 Nguyễn Quốc Tuấn 0 0 0 0 0   0,0   Cấm thi

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: SỨC KHOẺ SINH SẢN
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Lưu Thành Hải 7,5 5 9,5 7,3 3,9   5,3    
2 Nguyễn Thị Hồng 0 5 5 4,0 5,2   4,7   Thi lần 2
3 Huỳnh Thị Diễm Hương 7 4 5 5,0 0   2,0   Cấm thi
4 Phan Huỳnh Hi Hữu 6,5 7 6 6,5 4,7   5,4    
5 Bùi Tiến Kha 0 6 6 4,8 5,6   5,3    
6 Phú Bá Hà Vĩnh Khang 0 7 8,5 6,2 4,7   5,3    
7 Quảng Thị Mỹ Linh 8 5 7,5 6,6 5,5   5,9    
8 Nguyễn Trần Minh Luân 7 5 6,5 6,0 3,9   4,7   Thi lần 2
9 Phạm Huỳnh Luân 6,5 5 5 5,3 4,7   4,9   Thi lần 2
10 Nguyễn Văn Luyện 0 7 9,5 6,6 6,3   6,4    
11 Đổng Hải Nguyên 0 0 0 0,0 0   0,0   Cấm thi
12 Chamalea Thị Quanh 8 4 8 6,4 6,5   6,5    
13 Đồng Hàn Sanh 7 5 9,5 7,2 4,9   5,8    
14 Dương Trường Sơn 0 5 6 4,4 4,7   4,6   Thi lần 2
15 Hồ Quốc Thắng 7 5 0 3,4 5,7   4,8   Thi lần 2
16 Lê Thị Thu Thanh 0 5 5 4,0 5,6   5,0    
17 Bạch Như Thanh Thiên 7 6 6 6,2 4,9   5,4    
18 Hán Ngọc Anh Thuy 8 4 7,5 6,2 4,7   5,3    
19 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 8 4 8,5 6,6 3,9   5,0    
20 Nguyễn Nữ Phương Trinh 0 0 0 0,0 0   0,0   Cấm thi
21 Nguyễn Quốc Tuấn 8 4 6,5 5,8 5,1   5,4    
2 Lê Thị Ánh Tuyết 0 4 8,5 5,0 4,4   4,6   Thi lần 2
23 Bá Thị Hải Yến 7 0 0 1,4 0   0,6   Nghỉ

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP - GDSK
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Sử Ngọc Uyên Chi 8 8,5   8,3 7,3   7,7    
2 Bùi Tiến Kha 8 7,5   7,7 5,3   6,2    
3 Hải Đăng Khuyến 7,5 6,5   6,8 6,8   6,8    
4 Nguyễn Trần Minh Luân 6 7,5   7,0 6,2   6,5    
5 Huỳnh Thị Kiều My 8 7,5   7,7 5,7   6,5    
6 Đổng Hải Nguyên 5 0   1,7 0   0,7   Cấm thi
7 Trịnh Thị Minh Thư 8,5 7,5   7,8 6,2   6,9    
8 Nguyễn Nữ Phương Trinh 8 7   7,3 5,3   6,1    
9 Nguyễn Quốc Tuấn 3,5 7,5   6,2 6,3   6,2    

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: DINH DƯỠNG - VS ATTP
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Đổng Hải Nguyên 0 3,3   2,2         Cấm thi

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC LẠI LÝ THUYẾT
LỚP Y SỸ 2AB - NĂM HỌC 2015 - 2016
HỌC PHẦN: BỆNH HỌC NỘI KHOA
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Nguyễn Trần Minh Luân 8 5 6 6,0 6,2   6,1    
2 Đổng Hải Nguyên 0 0 0 0,0 0   0,0   Cấm thi
3 Trịnh Thị Minh Thư 8 5 6 6,0 5,5   5,7    
4 Lê Thị Ánh Tuyết 6 7 6 6,4 4,2   5,1    
5 Cao Thị 6 5,5 6 5,8 5,3   5,5    

 

 

Số lượt đọc: 957 - Ngày cập nhật: 25/07/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234567
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software