HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
BẲNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT Lớp: Y sỹ 3 A

 

BẲNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT    
Lớp: Y sỹ 3 A    
                                   
                                         
TT
Họ
Tên
Y tế
cộng
đồng
SK
sinh
sản
BH
Nội
khoa
DD-
VS
ATTP
KNGT-
GDSK
SK
Trẻ
em
ĐDCB-
KTĐD
(LS)
Điểm trung bình
 
Xếp
loại
Hạnh
kiểm
L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2  
1 Dương Nữ Quỳnh Anh 5,2   5,1   4,8   7,1   6,2   4,7   7,4   5,5     TB
2 Trần Thị Ngọc Ân 4,6   6,4   5,5   6,6   6,3   4,2   7,5   5,7      
3 Lê Thị Ngọc Bích 7,0   6,2   6,2   8,7   8,4   6,7   7,6   7     KHÁ
4 Nguyễn Tuấn Cảnh 5,7   6,7   5,3   7,3   6,7   5,3   7,9   6,2     TB-K
5 Võ Nguyễn Thị Mỹ Chi 6,2   6,7   6,6   8,5   7,4   6,7   7,1   6,9     TB-K
6 Huỳnh Thụy Xuân Dung 3,1   1,5   2,6   1,2   2,8   2,1   0,0   2     YẾU
7 Nguyễn Thị Mai Dung 0,0   1,9   2,2   0,8   2,5   2,4   0,0   1,7     BL
8 Ngô Thị Mỹ Duyên 5,7   5,9   5,6   6,6   5,6   5,0   6,1   5,7     TB
9 Trần Phạm Ngọc Đoan 6,8   5,9   6,4   9,1   8,6   6,9   7,7   7     KHÁ
10 Lại Duy Thanh Hải 3,1   0,0   2,5   0,0   0,8   1,9   0,0   1,3     YẾU
11 Lưu Ngọc Hải 5,8   6,3   4,6   6,0   6,3   4,6   6,1   5,5      
12 Trần Thị Ngọc Hân 5,8   6,1   6,1   7,9   7,8   7,2   7,8   6,8     TB-K
13 Quảng Thị Diệu Hiền 6,6   6,9   5,4   7,0   6,7   4,9   6,9   6,2      
14 Nguyễn Thị Hoa 5,1   5,1   5,7   6,2   6,2   5,8   7,7   5,8     TB
15 Mai Trọng Huy 7,1   6,4   7,6   9,1   7,5   6,4   7,3   7,1     KHÁ
16 Phạm Quốc Huy 7,2   6,5   6,3   7,2   6,8   5,0   7,8   6,4     TB-K
17 Tống Đức Huy 6,0   6,1   4,3   7,4   6,8   6,4   5,7   5,9      
18 Mấu Thị Mỹ Huyền 5,4   5,0   4,5   6,5   6,9   3,6   7,4   5,2      
19 Nguyễn Thị Thành Hưng 7,2   6,4   5,7   6,7   6,2   4,8   7,4   6,1      
20 Thọ Ngọc Hướng 6,1   6,2   5,1   7,2   7,3   5,6   6,2   6,1     TB-K
21 Lê Long Kỳ 8,3   7,5   6,9   9,0   7,8   6,5   8,2   7,5     KHÁ
22 Ngô Thị Bích