HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ II - NĂM THỨ HAI Lớp: Y sỹ 2 B Học phần: Tin Học

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ II - NĂM THỨ HAI
                       
Lớp: Y sỹ 2 B  
Học phần: Tin Học  
                       
TT
Họ
Tên
Điểm
Điểm
Định kỳ
Điểm
Điểm thi
Điểm HP
Ghi chú
thường trung
xuyên bình L1 L2 L1 L2
1 Trần Quỳnh Anh 5 7   6,3 7   6,7    
2 Lê Thị Bỉm 5 5   5,0 1   2,6   Thi lần 2
3 Trần Thị Mỹ Chi 5,5 5   5,2 5   5,1    
4 Dương Thị Ngọc Diệp 5,5 5   5,2 1   2,7   Thi lần 2
5 Lê Thị Vĩnh Giác 5 10   8,3 9,5   9,0    
6 Nguyễn Thị Hạnh 5 5   5,0 5   5,0    
7 Lâm Thị Thanh Hảo 5 5   5,0 3   3,8   Thi lần 2
8 Trần Thị Thu Hiền 6 7   6,7 4   5,1    
9 Nguyễn Thị Trúc Hiền 5,5 6   5,8 6   5,9    
10 Nguyễn Đình Hiếu 5 7,5   6,7 5   5,7    
11 Đặng Thị Minh Hiếu 6,5 5   5,5 2,5   3,7   Thi lần 2
12 Trương Thị Hoàng 5 7   6,3 3   4,3   Thi lần 2
13 Trần Thị Phụng Hoàng 5 6   5,7 5   5,3    
14 Miễu Thị Xuân Huệ 6 7   6,7 4   5,1    
15 Lai Thị Kim Hương 5,5 5   5,2 2   3,3   Thi lần 2
16 Huỳnh Thị Diễm Hương 5 5   5,0 5   5,0    
17 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 5 7   6,3 5   5,5    
18 Lai Văn Khoa 5 5   5,0 3   3,8   Thi lần 2
19 Trần Thị Thùy Khoan 5 5   5,0 5   5,0    
20 Nguyễn Thị Lệ 5 5   5,0 4   4,4   Thi lần 2
21 Nguyễn Thị Kiều Liên 5 5   5,0 5   5,0    
22 Quảng Thị Mỹ Linh 6,5 5   5,5 2   3,4   Thi lần 2
23 Nguyễn Huệ Linh 5,5 10   8,5 9   8,8    
24 Nguyễn Hồ Hoài Linh 5 5   5,0 4   4,4   Thi lần 2
25 Hồ Ngọc Loan 5 5   5,0 2   3,2   Thi lần 2
26 Nguyễn Trần Minh Luân 5,5 5   5,2 1   2,7   Thi lần 2
27 Phạm Huỳnh Luân 5 5   5,0 5   5,0    
28 Nguyễn Thị Mai 6,5 5   5,5 5   5,2    
29 Nguyễn Thị Thu Mai M M   M M   M   Miễn
30 Dương Thị Xa Mi 5 8   7,0 4   5,2    
31 Nguyễn Văn Nam 5 8,5   7,3 8   7,7    
32 Trần Thị Thơm Ngoan 5 5   5,0 7   6,2    
33 Huỳnh Thị Bích Ngọc 5,5 5   5,2 6   5,7    
34 Phạm Thị Hoàng Ngọc 6 5   5,3 9   7,5    
35 Lê Thị Phương Nhi 5 5   5,0 2   3,2   Thi lần 2
36 Nguyễn Thị Ngọc Phương 6 7   6,7 4   5,1    
37 Đỗ Thị Bích Phượng 6 7   6,7 4   5,1    
38 Dương Tuyết Sương 5 5   5,0 5   5,0    
39 Hồ Quốc Thắng 5 5   5,0 6   5,6    
40 Phan Thị Như Thơ 5 10   8,3 7   7,5    
41 Lương Khang Vi Thoại 5 5   5,0 5   5,0    
42 Dương Thị Minh Thu 5 7,5   6,7 5   5,7    
43 Trịnh Thị Minh Thư 6 7   6,7 4   5,1    
44 Hán Ngọc Anh Thuy 5 5   5,0 3   3,8   Thi lần 2
45 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 6 7,5   7,0 2   4,0   Thi lần 2
46 Đinh Thị Thu Trâm 5 6   5,7 2   3,5   Thi lần 2
47 Lục Ngô Huyền Trân 5,5 5   5,2 5   5,1    
48 Nguyễn Thị Thùy Trang 5,5 6   5,8 3   4,1   Thi lần 2
49 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5 10   8,3 5   6,3    
50 Phạm Quốc Tuấn 5 7,5   6,7 6   6,3    
51 Nguyễn Quốc Tuấn 5 10   8,3 5   6,3    
52 Nguyễn Văn Thanh Tùng 5 5   5,0 6   5,6    
53 Trần Thị Bích Vân 5 6   5,7 6   5,9    
54 Nguyễn Thị Tường Vân 5 7   6,3 3   4,3   Thi lần 2
55 Phan Gia Văn 5 7   6,3 8   7,3    
56 Thành Lê Văn 5 5   5,0 5   5,0    
57 Lê Thị Minh Vàng 5 7   6,3 7   6,7    
58 Võ Thị Trúc Vi 5,5 6   5,8 2   3,5   Thi lần 2
59 Trương Thị Thúy Vy 6 8,5   7,7 2   4,3   Thi lần 2
Số lượt đọc: 1111 - Ngày cập nhật: 29/08/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234567
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software