HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
THÔNG BÁO “Đóng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thân thể của học viên năm học 2016 - 2017”

 

THÔNG BÁO

“Đóng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thân thể của học viên năm học 2016 - 2017”


Căn cứ Công văn số 1269/SGDĐT-VP ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo “V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh”;

Căn cứ Thông báo số 036/2016-BMNT-TH ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Công ty Bảo Minh Ninh Thuận “V/v hướng dẫn công tác bảo hiểm học sinh năm học 2016 - 2017”;

Nay Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận thông báo đến học viên các lớp mức đóng BHYT và BHTT cụ thể như sau:

1. Bảo hiểm Y tế:

a. Đợt 1: thu từ ngày 22/8/2016 đến ngày 20/9/2016 cho thời hạn khám chữa bệnh ghi trên thẻ BHYT 09 tháng ( từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2017).

Mức đóng của học viên là: 4,5% x 1.210.000 x 70% x 9 = 343.035 đồng.

b. Đợt 2: thu từ ngày 15/3/2017 đến ngày 20/4/2017

+ Đối với học viên năm cuối thuộc năm học 2016 - 2017 thời hạn khám chữa bệnh ghi trên thẻ BHYT 04 tháng ( từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2017).

Mức đóng của học viên là: 4,5% x 1.210.000 x 70% x 4 = 152.460 đồng.

+ Đối với học viên nhập học năm học 2016 - 2017 thời hạn khám chữa bệnh ghi trên thẻ BHYT 06 tháng ( từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017).

Mức đóng của học viên là: 4,5% x 1.210.000 x 70% x 6 = 228.690 đồng.

2. Bảo hiểm thân thể: Thu từ ngày 22/8/2016 đến ngày 20/9/2016.

Hiệu lực bảo hiểm được bắt đầu từ ngày 05/9/2016 đến 04/9/2017. Riêng học viên nhập học năm học 2016 - 2017 thì hiệu lực bảo hiểm kể từ ngày nhập học chính thức đến hết ngày 04/9/2017.

Mức đóng của học viên là: 100.000 đ/hv/năm.

* Chú ý: Học viên phải nộp Bảo hiểm đúng thời gian đã quy định, hết hạn sẽ không tiếp nhận. Đối với học viên đã tham gia BHYT thì phải photo thẻ BHYT gửi cho Phòng Kế toán.


Số lượt đọc: 3405 - Ngày cập nhật: 13/09/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123456
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software