HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT

THÚC HỌC PHẦN LẦN I - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCYT  ngày      tháng     năm  2017  của chủ tịch Hội đồng thi)


1. Lớp Dược sỹ trung cấp K2 (2016-2018)


Stt

Họ và tên

Lý do

Ghi chú

  1. Chính trị:

01

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 
  1. Y học cơ sở I:

01

Bá Nữ Kim Dương

TBKT (2.4) < 3.0

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

TBKT (2.4) < 3.0

 
  1. Anh văn I :

 

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

Vắng >20%

 

04

Phan Thị Bích Vi

TBKT (2.7) < 3.0

 
  1. Viết và đọc tên thuốc:

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

Vắng >20%

 

04

Phan Thị Bích Vi

Vắng >20%

 

05

Trương Đỗ Thị Vui

Vắng >20%

 
  1. Dược liệu I:

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Nguyễn Thị Như Huy

TBKT (2.8) < 3.0

 

04

Đặng Thị Kim Ngọc

TBKT (2.3) < 3.0

 

05

Nguyễn Thái Thục Trinh

TBKT (2.8) < 3.0

 

06

Phan Thị Bích Vi

Vắng >20%

 

07

Trương Đỗ Thị Vui

Vắng >20%

 

Số lượt đọc: 96 - Ngày cập nhật: 07/02/2017
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software