Danh mục chính
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT

THÚC HỌC PHẦN LẦN I - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCYT  ngày      tháng     năm  2017  của chủ tịch Hội đồng thi)


1. Lớp Dược sỹ trung cấp K2 (2016-2018)


Stt

Họ và tên

Lý do

Ghi chú

  1. Chính trị:

01

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 
  1. Y học cơ sở I:

01

Bá Nữ Kim Dương

TBKT (2.4) < 3.0

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

TBKT (2.4) < 3.0

 
  1. Anh văn I :

 

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

Vắng >20%

 

04

Phan Thị Bích Vi

TBKT (2.7) < 3.0

 
  1. Viết và đọc tên thuốc:

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Đặng Thị Kim Ngọc

Vắng >20%

 

04

Phan Thị Bích Vi

Vắng >20%

 

05

Trương Đỗ Thị Vui

Vắng >20%

 
  1. Dược liệu I:

01

Bá Nữ Kim Dương

Vắng >20%

 

02

Jrắk Thị Kim Duyên

Vắng >20%

 

03

Nguyễn Thị Như Huy

TBKT (2.8) < 3.0

 

04

Đặng Thị Kim Ngọc

TBKT (2.3) < 3.0

 

05

Nguyễn Thái Thục Trinh

TBKT (2.8) < 3.0

 

06

Phan Thị Bích Vi

Vắng >20%

 

07

Trương Đỗ Thị Vui

Vắng >20%

 

Số lượt đọc: 71 - Ngày cập nhật: 07/02/2017
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, PHƯỜNG THANH SƠN, TP.PR-TC, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 068.3920167

Designed by  Ninh Thuan Software